Endüstriyel Switch

Endüstriyel Switch

Yönetilebilir ethernet switchler genelde endüstriyel uygulamalarda görebileceğimiz, konfigürasyon, yönetme ve LAN üzerinden izleme imkanı veren bir ethernet switch türüdür.  Yani yönetilebilir ethernet switchler, uygulama göre ethernet seçeneklerini değiştirebileceğiniz bir cihazdır.